Chris Spettmann Software
Chris Spettmann Software
         

Certifications

Certifications

Microsoft Certified Professional Developer

 

Microsoft Certified Technologie Specialist

 

Microsoft Certified Professional

    .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development

 

 

 

 

backtop
.:  Copyright © Chris Spettmann 2005-2018  :.
www.spettmann.net | www.chrisspettmann.de | Blog - News